Carteles en Vietnamita

Español vietnamita
cerrado đóng cửa
abierto Mở
a la izquierda bên trái
a la derecha ở bên phải
peligro nguy hiểm
se vende để bán
se alquila cho thuê
salida đầu ra
entrada đầu vào
aparcamiento Bãi đậu xe
obras hoạt động